FAU

Hva er FAU?

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg.  Alle foreldre/foresatte som har barn på grunnskolen, er medlemmer av Foreldrerådet.  Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU er et lovpålagt organ.

Hvorfor har skolen et FAU?

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barns utvikling og opplæring.  Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen.  FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.

FAU består av alle foreldre/foresatte til elever i grunnskolen. I Spania har man også en foreldreforening som kalles AMPA. Vår foreldreforening følger følgende lovverk:

Friskoleloven: § 5-4.Foreldreråd

Ved kvar grunnskole skal det vere foreldreråd, der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet kan velje eit arbeidsutval.

 Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

 

Skoleåret 2020-2021 er Andres Kongsgaard Flaaten – FAU-leder Epost: andres@sanapharma.no
Kasserer og nestleder; John Hauge
Sekretær; Ida Larsen

 

Hele lista med klassekontakter ser du under:

Foreldrerepresentanter FAU 2020/21
 

 

Foreldrerepresentanter FAU 2020/21

 

Klasse

FAU-representant/ klassekontakt – med epost

Vara

1

Toril Rypdal:

Tkstandal@hotmail.com 

Linda Havnevik: 

linki82@hotmail.com 

2

Erik Andre Faye Lindvig

erik.lindvig@gmail.com 

Anny Solberg

isenotta@hotmail.com 

3

John Hauge

johnhaugepriv@gmail.com 

Janne E Saksvik

janne.e.saksvik@costablancaskole.com  

4

Ragnvald Kjuus

rkjuus@hotmail.com

Marit Norheim

maritnorheim78@gmail.com

5

Alex Feliciano – epost: alex99feliciano@gmail.com

Ragnvald Kjuus

rkjuus@hotmail.com

6

Svetlana Lorch-Falck  svetlanalf75@gmail.com

7

Andres Kongsgaard Flaaten – FAU-leder

andres@sanapharma.no

Silje Iren Kverneland 

siljekverneland@gmail.com

8

Bahri Benouis – bsr689@hotmail.com 

9

Ida Larsen – ida@icode.no

Veronica Tvedt – tvedtveronika@gmail.com

10

Marianne Sæthre: ltsaethr@online.no

Vara – Mary Jane Gomez Lindstrøm: mjgl2293@gmail.com