Grunnskole

Skoleåret 2022/2023 er det rundt 190 elever i grunnskolen på DnsCB. Vi har godkjenning for 204.

Dette skoleåret er grunnskolen fulldelt. Det vil si at det blir 10 klasser. De fleste klassene har rundt 15-20 elever. For elever fra første til fjerde klasse gis det tilbud om billig SFO etter skoletid fram til klokka 16.00, mandag til og med torsdag. Tilbudet starter i september, og avsluttes i slutten av mai hvert år.

Fra klokka 11.15 – 12.00 er det midttime. Midttimen brukes til ulike aktiviteter, og til fri lek. Det er også tiden for matpause.

​Skolen har en ordning med trivselsledere.

Antall elever i klassene vil variere sterkt fra periode til periode. Enkelte elever bor her permanent og er å betrakte som «faste» elever. Andre er her i perioder. Noen ett år eller to, andre i kortere perioder. Noen elever er her fast om vinteren når det er kaldt og surt i Norge. Dette er elever som vi etter hvert blir godt kjent med.

Det at det er relativt stor utskifting av elever i klassene, fører til at elevene er flinke til å ta seg av nye klassekamerater. Vi legger vekt på at de nye elevene så raskt som mulig får nye venner.

Lærerne på skolen er inndelt i arbeidsteam som følger hovedtrinnene, et barneskoleteam og ett ungdomsskoleteam.

Høsten 2013 sto skolens nye bygg ferdig. Elever i ungdomsskolen og studiespesialisering på videregående benytter det nye bygget.

Ved DNSCB kan elevene føle seg trygge. I hver pause har lærerne tilsyn med elevene.