Om skolen | Den norske skole Costa Blanca

Om skolen

Om Den norske skole Costa Blanca

Den norske skole Costa Blanca ligger nord-øst for Alicante. Skolen ble etablert i 1972, og er nå en veletablert norsk skole i utlandet, med både barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

På disse sidene kan du lese litt om skolen og hvordan vi har det her i Spania. Ønsker du mer informasjon enn det du finner her, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss via post, telefon, fax eller e-post.

DnsCB er medlem av GNUF, Godkjente norske utenlandsskolers forening

Lokasjon

Den norske skole Costa Blanca ligger i byen Alfaz del Pi i Alicante provinsen. I det rolige og trafikksikre boligområdet under foten av det majestetiske fjellet Puig Campana er utsikten over appelsinlunden og et asurblått Middelhavet god. Alfaz del Pi ligger sentralt i forhold til Spanias tre på topp av turiststeder. Både fjellbyen Guadalest, hovedstaden Madrid med sitt Pradomuseum og maurerslottet Alhambra ligger innen rekkevidde.

Fra flyplassen i Alicante er det rundt 20 minutter med bil, og innbydende sandstrender finnes fem minutter fra skolen.

Dette er en privat skole med statsstøtte, godkjent av norske myndigheter. Skolen eies av stiftelsen Fundacion Noruega Costa Blanca. Den norske skole Costa Blanca har norske lærerkrefter og følger de samme læreplaner og forskrifter som det offentlige skoleverket i Norge. Fra og med skoleåret 2004/2005 kan alle elever fullføre det 13.årige skoleløp hos oss!

Internasjonalisering og integrering

DNSCB legger vekt på internasjonalisering og integrering i det spanske lokalmiljøet. Som eneste norske utenlandsskole er vi en del av FN og UNESCOS ASP-nettverk. Vi har mottat besøk fra vår samarbeidsskole på Trinidad og Tobago, og i år reiste en gruppe elever og lærere på gjenvisitt til den karibiske øya. Se filmer og bilder fra besøket!

Vi legger også stor vekt på å ikke bli en «øy av nordmenn i Spania», men en aktiv del av lokalmiljøet. Derfor deltar vi sammen med spanske, engelske og internasjonale skoler i kommunen i et skolenettverk. Alfaz del Pi kommune legger vekt på integrering – DNSCB legger vekt på å delta på kommunens arrangementer.

Ønsker du å gå på en skole som ikke synes nordmenn er nok i seg selv – da velger du DNSCB!

Den norske skole Costa Blanca tilbyr:

 • Fulldelt grunnskole 1.-10. årskull med inntil 204 elever
 • Videregående opplæring med følgende tilbud:
  VG1, VG2 og VG3 studiespesialisering
 • Systematisk elevutvikling
 • Skolefritidsordning for aktivitetstilbud for elever fra 1. –4. klasse fra september og ut mai måned.
 • Formidler et rikholdig fritidstilbud for barn og voksne
 • Sosiale sammenkomster for å styrke fellesskapet med tapsafester og turer
 • Spanskopplæringstilbud til alle

Skolens Pedagogiske Plattform

Skolens motto:

«Den norske skole Costa Blanca
– Et trygt sted å være, et godt sted å lære»

Følgende menneskesyn skal prege skolens arbeid:

Alle mennesker er unike og likeverdige, og har krav på å bli behandlet med respekt. Å unngå krenkende uttalelser er en selvfølge.

 

Dette tar vi hensyn til i vårt arbeid med elevene:

 • De fleste elevene bor i et fremmed land hvor språk og kultur er ukjent.
 • De leste elevene har flyttet fra familie og venner i Norge.
 • De fleste elevene bor her fordi foreldrene har valgt det.
 • De fleste elevene bor i midlertidige boliger uten eget arbeidsrom.
 • De fleste elevene skal flytte tilbake til Norge.
 • De fleste elevene lengter til Norge.Som skole ønsker vi:
 • Å stå for en variert opplæring, med varierte arbeidsmåter og en variert bruk av læremidler.
 • At elevene skal være med på å bestemme arbeidsformer og være mer aktive i undervisningssituasjonen.
 • Å bruke elevene som ressurs.
 • At elevene skal ta mer ansvar for egen læring.
 • Å dra større nytte av lokal- og nærmiljø.
 • Å benytte skapende virksomhet, lek, praktisk arbeid, selvstendig arbeid, prosjekt og tema for å nå målene i læreplanene.
 • At læremidlene er mer synlige for elevene.
 • Et tettere samarbeid på skolen.
 • Å utdype begrepet «tilpasset opplæring».
 • Å tenke helhet i forhold til læring.