Vitnemål – kompetansebevis

Kopi av vitnemål – kompetansebevis – oversettelse til spansk eller engelsk

Skolen er behjelpelig med kopier og oversettelse til engelsk og spansk av vitnemål.

Oversettelse av vitnemål til engelsk/spansk: Pris 25 euro (250 kroner)
Dersom du mister vitnemålet/kompetansebeviset ditt og vil ha et duplikat, koster det 50 euro. (500 kroner)

Du må betale før du får tilsendt en kopi – oversettelse:
Konto: SABADELL ES75 0081 0673 11 000 136 96 46
BIC: BSABESBB

eller konto: 7176.07.00295 DnB Nor.

Merk betalingen med navn og nytt vitnemål – evt. oversatt vitnemål til engelsk/spansk.

​Etter å ha betalt kan du sende kvitteringen til costablancaskole@costablancaskole.com og oppgi hvor vitnemålet skal sendes.