Tips og råd

Noen råd og tips til deg som vurderer å flytte til Spania

Innledning

Her er noen råd og tips fra FAU til dere som vurderer å flytte til Spania og har barn/ungdom som skal begynne på Den norske skole Costa Blanca. Denne informasjonen vil sikkert ikke gi komplett oversikt over alle de problemstillinger en kan støte på i denne sammenheng, men vil kanskje gi svar på noen av disse.

Først: Råd om solbeskyttelse for deg som flytter til Spania

Bosted – Leie/Kjøpe

Det finnes en rekke muligheter til både å leie og kjøpe leiligheter/hus i Albir/Alfas/Altea / VillaJoyosa-området dersom en har noen som skal gå på Den norske skole Costa Blanca. Det finnes en rekke utleiebyråer som formidler både leie og salg av leiligheter/hus i området. Vi vil ikke anbefale noen spesielle utleiebyrå – det finnes mange seriøse, og sikkert noen mindre seriøse. Det som er viktig er i første omgang å finne ut hvor en vil bo og om en skal kjøpe eller leie. En visningstur før en endelig bestemmer seg er å anbefale, men ikke noe ”must”.

Strøm, vann og gass

Strømmen her er relativt stabil med en spenning på 220 V/ 50 Hz. Det er stort sett mangel på vann i Spania, og det kan derfor forekomme at vannet bli borte i korte eller lengre perioder. Vi som bor her bør derfor forsøke å være sparsom med bruken av vann. Vannet fra springen kan drikkes, men det smaker ikke særlig godt da det er kraftig kloret. Det er helt greit å pusse tenner osv. i springvann, men drikkevann og vann til matlaging, kjøpes på flasker/kanner i butikken til en pris av ca. 1 kr/liter.

Det er vanlig at en bruker gass til oppvarming, til varmtvann og mange steder også til matlaging. Det er enkelt å handle gass i Spania. Tomme gassflasker byttes inn mot fulle på bensinstasjoner, supermarked, eller spesielle oppstillingsplasser.

”Fikserne”

Med et nytt språk og nye skikker kan et møtet med den spanske hverdagen fort virke vanskelig. Ofte kan det være en fordel å benytte seg av tjenestene til de såkalte ”fikserne” (gestorene). Dette er folk som kjenner byråkratiets irrganger. Folk som har kontakter og som vet hvordan en kan søke om personnummer, hvordan en skal forholde seg når en skal kjøpe hus eller bil, eller når en skal ordne forsikringer osv. Ofte er det advokater som jobber på disse kontorene, men prisen på tjenestene deres er ikke skremmende. Vi kjenner til at det finnes slike ”fiksere” i Alfaz del Pi, og det finnes også sikkert slike i de andre byene i området.

I tillegg til ”fikserne”, finnes det også en rekke servicekontor drevet av nordmenn som gjør alt fra å formidle utleieboliger til å ringe offentlige kontorer for de som ikke takler språket.

NIE nr.

Dette trenger en når en f.eks. skal kjøpe bil eller bolig, ta opp lån eller starte eget firma, søke jobb, registrere seg i Seguridad Social (folketrygden), søke om residencia (opphold), melde seg inn i lokale sportslag osv.

NIE er et spansk identifikasjonsnummer for utlendinger. For å søke om NIE trenger en et søknadsskjema, 2 passfoto samt kopi av pass. Den enkleste måten å få NIE er ved å gå via en ”fikser”. Vil en gjøre det selv kan en levere inn en søknad på den Nasjonale Politistasjonen i Benidorm eller i Alicante og hente den igjen senere, normalt etter 2 – 4 uker. En kan også få NIE samme dag som en søker, men dette betinger at en drar til politistasjonen i Benidorm eller i Alicante og stiller seg opp i kø – noe som gjerne tar hele dagen.

Padron (bostedsbevis)

Padron er kommunens register over innbyggere. Med en noen unntak, er du pliktig til å registrere deg her dersom du oppholder deg i Spania i mer enn 3 måneder. Denne registreringen gjøres på Rådhuset/Kommunehuset i den kommunen du bor. For å registrere deg må du ha pass, NIE nr, og spansk husleiekontrakt eller escritura (skjøte på hus). (Padron er nødvendig ved kjøp av bil)

Trygd og forsikring

 • Så lenge en ikke går inn i et spansk arbeidsforhold er en fortsatt medlem av den norske Folketrygden og så lenge oppholdet ikke strekker seg ut over 12 måneder.
 • Det europeiske helsekortet (E-111) som utstedes av NAV gir en rett på gratis akuttbehandling i det offentlige spanske helsevesen.
 • En har rett på alderspensjon og uførepensjon ved et opphold i utlandet, men kan ikke uten videre ta med seg sykepenger.
 • Barnetrygd utbetales som regel, men en bør ta kontakt med NAV på hjemstedet før en reiser.
 • Noen velger å tegne ekstra sykeforsikring, men dette kan falle dyrt.
 • Den vanlige helårs reiseforsikringen gjelder som regel bare i 45 dager. En reiseforsikring som gjelder i ett helt år er så dyr at den er uaktuell for de fleste.
 • http://www.nav.no/  På NAVs nettsidene finner en informasjon om hvilke regler som gjelder for opphold i utlandet. NAV har inntil videre et avdelingskontor i Alfaz del Pi. Dette kontoret kan en oppsøke og få den informasjonen en trenger i forbindelse med oppholdet i Spania.

Telefon og Internett

Å bruke norsk mobiltelefon i Spania er dyrt. Avhengig av bruken, kan det derfor være lurt å  kjøper seg et spansk sim-kort dersom en velger å bruke bare mobiltelefon.
Det finnes en rekke selskaper som tilbyr fasttelefon og Internett til mer eller mindre rabatterte priser. IP telefoni er utvilsomt den billigste løsningen dersom en velger å installere Internett.

Dersom det ikke allerede er innlagt verken telefon eller telefonlinje der en har bestemt seg for å bo, er den enkleste måte å ordne seg telefon og Internett på antakelig å velge trådløst bredbånd. I tillegg til installasjonskostnaden vil prisen på bruken varierer med hvilken internetthastighet en velger, men en kan få både Internett og IP telefon over samme forbindelse, noe som gir den rimeligste løsningen

TV

Det er ikke noe problem å få inn norsk TV i området. Dersom det ikke allerede er innlagt norske TV-kanaler der dere har bestemt dere for å bo, finnes det en rekke selskaper – også norske –  som tilbyr seg å installere dette.

Bankkonto

En behøver ikke nødvendigvis konto i en spansk bank, men det kan i mange tilfeller være en fordel, og i visse tilfeller en nødvendighet. En må ha en spansk bankkonto f.eks. hvis en skal bestille Internett/IP telefon, kjøpe deg bil osv. Det finnes mange banker i området, og flere av disse har personell som snakker norsk eller et annet skandinavisk språk.

Bil

 • Prisene på bil er betydelig lavere i Spania enn i Norge, og det kan være en idé å kjøpe bil i Spania for eventuell egenimport til Norge. En annen mulighet er selvfølgelig å kjøpe en bil som selges når oppholdet er over.
 • Som de fleste andre steder i verden er ikke alle bruktbilselgere like pålitelige. Snakk med andre som har kjøpt bil.
 • Hvis en tar norskregistrert bil med så har en ikke lov til å kjøre den på norske skilter i mer enn seks måneder. Etter seks måneder skal en søke om å få kjøre på såkalte turistskilter. Svært få gjør det, og kontrollen av dette er så godt som ikke-eksisterende.
 • Reparasjoner er betydelig billigere enn i Norge, og bensinprisene er en del lavere enn de norske.
 • Kjører en norsk bil i en lengre periode i Spania er det lurt å ha avtalt dette med ditt norske forsikringsselskap på forhånd.

Spanskkurs

For de som ønsker å lære seg språket, finnes det er en rekke muligheter til å gå på spanskkurs. Disse annonseres ved oppslag på skolen, på Kirkesenteret i Albir osv. Tidligere år har skolen hatt et oppstartskurs for foresatte som ønsker slik opplæring og vi antar at skolen vil fortsette med denne praksis.

Telefonliste

Her finner du en brukbar oversikt over nyttige telefonnumre i området: http://www.spaniasidene.com/spania_bedrifter_telefonoversikt.htm

Savner du noen råd og tips?

Dersom du som leser disse sidene savner noen råd og tips som du mener burde vært tatt med, ber vi deg ta kontakt med skolen som så vil formidle kontakten videre til FAU. Vi vil så vurdere om sidene skal utvides med disse.