Parkering ved skolen

Trenger man kjøre barna til skolen?

Mange bor i gangavstand fra skolen. Da er det beste at man lar barna gå eller sykle til skolen. Det er mest miljøvennlig, og tryggest. Alfaz del Pi er en trygg kommune. Så det første du bør spørre deg er – trenger jeg å kjøre barnet mitt til skolen?

Hvor slipper man av barna ved DnsCB?

​Mange foresatte kjører barna sine til skolen. Det er tre innganger til skolen, og mange er i tvil om hvor det er lurt å stoppe for å slippe av barna på en tryggest mulig måte.

1. Hovedinngangen

Gata Riu Guadiana går forbi skolens hovedinngang. Her kan du lettest få tilgang til «gammelbygget» med barnetrinnet, spesialrom og kontorer. Det har imidlertid vist seg at mange stopper på fotgjengerfeltet for å slippe av barna. Det er hverken lov eller særlig lurt.

Gata har i periodene ved skolestart og skoleslutt mye trafikk og er uoversiktlig. Husk at barna ikke er farlige i trafikken, det er bilene som er farlige for barna! Kjør forsiktig og parker ved oppmerkede plasser.

Og: Det er lov å gå noen meter – både for de voksne og barna.

Det er oppmerkede plasser utenfor hovedinngangen, ​der du kan parkere. Men det smarteste og sikreste er å parkere et stykke unna.

Fotgjengerfeltet skal være fritt, slik at barna trygt kan komme seg over veien.

Stopper du på gangfeltet reduseres sikten, ​og muligheten for at ulykker kan skje øker.

2. Inngang ved «Anneke»

Mange benytter inngangen som ligger i gata mot sykehjemmet «Anneke».

Det er fint å gå hit, men gata er lite egnet for biltrafikk og parkering. Det beste er å stoppe et stykke unna.

Står det lett synlig parkering forbudt skal du ikke parkere her. ​Skiltet skal se slik ut – godkjent av «Ajuntament»et i Alfaz del Pi kommune. Parkerer du foran et slikt skilt kan bilen bli tauet bort og du bøtelagt.

Mange private huseiere kjøper eller lager skilt selv. ​Disse er ikke gyldige. Bare skilt godkjent av kommunen er gjeldende.

Som du ser er gata smal, kronglete og det er vanskelig å snu.

Skolen anbefaler foresatte som benytter denne inngangen til å stoppe/snu ved sykehjemmet «Anneke».

​Da unngår man trafikkfarlige situasjoner.

3. Inngang på baksiden

Skolen anbefaler at porten på baksiden benyttes hyppigere. Riu Tajo.

Her er det enkelt å slippe av barna og ingen motgående trafikk.

Få benytter seg av denne muligheten.

Hvis porten er låst, er det en gjennomgang til fortauet som leder til inngangsdøren mot Annike.