Elevsøknader

Søknad om skoleplass

Søknadsfristen for grunnskolen:

For nåværende elever som som har fortrinnsrett (gjelder bare grunnskolen).

Søknadsfrist: 1. februar

For nye elever:

For nye søkere i grunnskolen og videregående skole:

Søknadsfrist: 1. mars

Skolen opererer ikke med kortidsplasser under et halvt år i grunnskolen, og det vil kun være mulig å gå ett semester hvis man starter opp i august. Vi tar ikke inn elever etter 1. oktober.

1. februar for søkere på spesielle vilkår i den videregående skolen. (se inntaksreglementet)

Siste søknadsfrist for grunnskolen 1. september det skoleåret du søker for. Søknader etter dette vil ikke bli behandlet for grunnskoleelever.

Elever til den videregående skolen kan søke både for 1. termin, 2. termin (fra januar og ut skoleåret). Her kan du søke hele skoleåret.

 

Gamle søkere

Nåværende elever tar kontakt med skolen for å søke skoleplass.