Elevsøknader

Søknad om skoleplass

Søknadsfristen er 1.2 for de som har skoleplass i grunnskolen inneværende skoleår og har fortrinnsrett. 1.3 for nye søkere i grunnskolen. 1.2 for søkere på spesielle vilkår i den videregående skolen og 1.3 for ordinære søkere i videregående – gamle som nye. Siste søknadsfrist for grunnskolen 1.9.2020. Søknader etter dette vil ikke bli behandlet skoleåret 2020/2021.

Gamle søkere

Nåværende elever tar kontakt med skolen for å søke skoleplass: costablancaskole@costablancaskole.com