Elevsøknader

Søknad om skoleplass

Søknadsfristen for grunnskolen: For elever som allerede er elever ved skolen har de fortrinnsrett (gjelder bare grunnskolen) og må søke innen 1.februar

For nye elever: 1.mars for nye søkere i grunnskolen, og søknadsfrist også for den videregående skolen.

1.februar for søkere på spesielle vilkår i den videregående skolen. (se inntaksreglementet)

Siste søknadsfrist for grunnskolen 1.september det skoleåret du søker for. Søknader etter dette vil ikke bli behandlet for grunnskoleelever.

Elever til den videregående skolen kan søke både for 1. termin, 2. termin (fra januar og ut skoleåret). Her kan du søke hele skoleåret.

Gamle søkere

Nåværende elever tar kontakt med skolen for å søke skoleplass: costablancaskole@costablancaskole.com