Tilrettelegging av eksamen

Tilrettelegging ved eksamen 10. klasse og videregående

Om du trenger lengre tid på eksamen eller andre hjelpemidler kan du se hva du har krav på her.

​Det kan søkes om:

 • Utvidet tid
 • Skrivehjelp
 • Forstørret skrift
 • Ekstra belysning
 • Opplesning av eksamensoppgaven
 • Skjermet eksamensplass
 • Bruk av PC til skriftlig eksamen
 • Bruk av PC med programvare til bruk for dyslektikere
 • Endring av eksamensform – muntlig for skriftlig
 • Endring av eksamensform – skriftlig for muntlig
 • Endring av eksamensform – kombinert muntlig-skriftlig for muntlig/skriftlig

Utvidet tid:

 • 5 timers skriftlig eksamen  – 60 min ekstra tid
 • 4 timers skriftlig eksamen  – 45 min ekstra tid
 • 3 timers skriftlig eksamen  – 30 min ekstra tid
 • 2 timers skriftlig eksamen  – 15 min ekstra tid
 • Todelt skriftlig 5 timers eksamen  – ca. 25 min ekstra tid i Del 1 og 35 min i Del 2
 • Muntlig-praktisk og muntlig eksamen for privatister – 10 min ekstra tid i forberedelsesdelen og 5 min ekstra tid til eksamensgjennomføringen
 • Muntlig-praktisk og muntlig eksamen for elever – 5 min ekstra tid

Tiltakene må ikke føre til at eleven får fordeler fremfor andre som ikke får tilrettelegging ved eksamen.

Forskrift til opplæringslova § 3-32 første ledd inneholder hovedregelen. Elever og privatister med behov for særskilt tilrettelegging skal få forholdene lagt til rette slik at de kan få vist kompetansen sin i faget. Denne vurderingen må knyttes til kompetansemålene i faget slik disse fremgår av Læreplanverket for Kunnskapsløftet / Læreplanverket for Kunnskapsløftet – samisk.

Utgangspunktet er at tilrettelegging skal være basert på elevens eller privatistens behov. I vurderingen av hvem som har rett til denne særskilte tilretteleggingen, må det gjøres en konkret vurdering etter søknad. For eksempel vil funksjonshemmede og allergikere kunne ha behov for tilrettelegging.

Det fremgår også av første ledd at det ikke er en ubegrenset adgang til særskilt tilrettelegging. Den særskilte tilretteleggingen skal tilpasses elevens eller privatistens behov ”så langt råd er”. Dette innebærer at tiltakene må være av en slik art at de er egnet til å avhjelpe elevens behov.

Kontaktlærer gir deg skjema du kan søke om tilrettelegging av eksamen på. Frist for søknad våren 2019 er 1. mars.