Tjenester ved skolen

Hvem du skal kontakte:

Å gå på norsk skole i Spania er forskjellig fra å gå på norsk skole i Norge i noen tilfeller. Ved DnsCB har vi bl.a. disse funksjonene:​

Sosialpedagogisk rådgiver:

 • Sosialpedagogisk rådgiver skal gi elevene rådgiving om sosiale spørsmål jff opplæringsloven §9-2, friskoleloven §3-11 med forskrifter.
 • Sosialpedagogisk rådgiver skal sammen med skolens koordinator for spesialundervisning, lærere, elever, foresatte og skolens ledelse drøfte tiltak vedrørende elever med bekymringsfull utvikling.
 • Sosialpedagogisk rådgiver skal sammen med koordinator for spesialundervisning bistå lærere i arbeidet med å øke elevenes sosiale kompetanse.
 • I det daglige arbeidet kan Sosialpedagogisk rådgivers arbeidsoppgaver være å:
  1. ha faste samtaler med enkeltelever.
  2. delta i arbeidet med å gi elever med psykososiale vansker et best mulig tilpasset skoletilbud
  3. delta i arbeid med å bedre klassemiljøer
 • Sosialpedagogisk rådgiver skal være skolens kontaktperson overfor sosial- og barneverntjenesten. I Spania er dette spansk barnevern. (Se lovverket her)

Stillingen er besatt av en person med sosialfaglig utdanning. Ved DnsCB er det Nine Jentoft Træland,
nine.j.treland@costablancaskole.com, som er sosialpedagogisk rådgiver. Hun er tilgjengelig mandag, tirsdag og onsdag.

Spesialpedagogisk koordinator:

 • Koordinator for spesialundervisningen skal bistå rektor i å implementere opplæringslovens kapittel 5 på Den norske skole Costa Blanca
 • Koordinator for spesialundervisning skal sammen med skolens sosiallærer, lærere, elever, foresatte og skolens ledelse drøfte tiltak vedrørende elever med bekymringsfull utvikling
 • Koordinator for spesialundervisning skal sammen med sosiallærer bistå lærere i arbeidet med å øke elevenes sosiale kompetanse
 • Koordinator for spesialundervisning skal være skolens kontaktperson overfor PP-tjenesten i Norge, PPT Utland.
 • Koordinator for spesialundervisning skal bistå lærere og foreldre i henvisning av elever til PPT Utland.Elever som kommer tilflyttende og allerede har spesialundervisning i Norge får ikke automatisk med seg timene sine. Koordinator samarbeider med foresatte i søknaden til PPT Utland for videre vedtak om spesialundervisning i Spania. I forhold til disse elevene er det viktig å ta kontakt med koordinator for spesialundervisning så raskt som mulig slik at skolen har en mulighet til å få vedtak og lærere på plass før eleven ankommer.

Stillingen er besatt av en person med spesialpedagogisk utdanning på masternivå. Ved DnsCB er det Anne Birgitte Johnson som er spesialpedagogisk koordinator.

Helsesøster:

 • DnsCB har ikke egen helsesøster. Sosialpedagogisk rådgiver fyller mange av de funksjonene helsesøster har ved skoler i Norge.

Private tilbud:

Det fins en rekke private tilbud i Spania til de som ønsker norskspråklige tjenester:

 • Costa Blanca klinikken ligger i Albir og tilbyr helsetjenester med norsktalende leger. Telf. 0034 966 86 86 86 + 0034 966 86 88 86. Åpent Mandag til Fredag: 9:00 – 14:00. Lørdag: 09:30 – 14:30. Utenfor åpningstid kan du ringe: +0034 649 542 252
 • SALUS er et legesenter med bl.a norske leger. Telf. 0034 – 96 686 86 38
 • Dr. Vidar Hjelset holder også til i Albir. Telf. 0034 – 96 686 03 81 81. Åpningstid 9.00 – 14.00
 • Den private organisasjonen «Sjømannskirken» har et tilbud de kaller «familieveiviseren». https://www.sjomannskirken.no/familieveiviseren/

Hvis du er registrert beboer i Spania får du gratis fastlege. Legen snakker imidlertid spansk, så har må man ha med seg tolk dersom man ikke snakker spansk.

Vaksiner:

Elever ved skolen som ønsker vaksiner må selv oppsøke enten offentlig helsevesen eller et privat legekontor.