Tjenester ved skolen

Hvem du skal kontakte:

Å gå på norsk skole i Spania er forskjellig fra å gå på norsk skole i Norge i noen tilfeller. Ved DnsCB har vi bl.a. disse funksjonene:​

Sosialpedagogisk rådgiver:

 • Sosialpedagogisk rådgiver skal gi elevene rådgiving om sosiale spørsmål jff opplæringsloven §9-2, friskoleloven §3-11 med forskrifter.
 • Sosialpedagogisk rådgiver skal sammen med skolens koordinator for spesialundervisning, lærere, elever, foresatte og skolens ledelse drøfte tiltak vedrørende elever med bekymringsfull utvikling.
 • Sosialpedagogisk rådgiver skal sammen med koordinator for spesialundervisning bistå lærere i arbeidet med å øke elevenes sosiale kompetanse.
 • I det daglige arbeidet kan Sosialpedagogisk rådgivers arbeidsoppgaver være å:
  1. ha faste samtaler med enkeltelever.
  2. delta i arbeidet med å gi elever med psykososiale vansker et best mulig tilpasset skoletilbud
  3. delta i arbeid med å bedre klassemiljøer
 • Sosialpedagogisk rådgiver skal være skolens kontaktperson overfor sosial- og barneverntjenesten. I Spania er dette spansk barnevern. (Se lovverket her)

Spesialpedagogisk koordinator:

Stillingen som spesialpedagogisk koordinator er besatt av en person med spesialpedagogisk utdanning på masternivå.

Ved DnsCB er det Anne Birgitte Johnson som er spesialpedagogisk koordinator.

Utdanning- og yrkesveileder på videregående

Utdannings- og yrkesrådgivingen skal bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke, og utvikle kompetansen til den enkelte for å planlegge utdanning og yrke.

Helsesøster:

DnsCB har ikke egen helsesøster. Sosialpedagogisk rådgiver fyller mange av de funksjonene helsesøster har ved skoler i Norge.

Kontakttelefoner når du er bekymret:

Her finner du kontaktinformasjon til forskjellige organisasjoner som kan hjelpe deg hvis du blir bekymret.

Private tilbud:

Det fins en rekke private tilbud i Spania til de som ønsker norskspråklige tjenester:

 • Costa Blanca klinikken ligger i Albir og tilbyr helsetjenester med norsktalende leger. Telf. 0034 966 86 86 86 + 0034 966 86 88 86. Åpent Mandag til Fredag: 9:00 – 14:00. Lørdag: 09:30 – 14:30. Utenfor åpningstid kan du ringe: +0034 649 542 252
 • SALUS er et legesenter med bl.a norske leger. Telf. 0034 – 96 686 86 38
 • Dr. Vidar Hjelset holder også til i Albir. Telf. 0034 – 96 686 03 81 81. Åpningstid 9.00 – 14.00
 • Den private organisasjonen «Sjømannskirken» har et tilbud de kaller «familieveiviseren». https://www.sjomannskirken.no/familieveiviseren/

Hvis du er registrert beboer i Spania får du gratis fastlege. Legen snakker imidlertid spansk, så har må man ha med seg tolk dersom man ikke snakker spansk.

Vaksiner:

Elever ved skolen som ønsker vaksiner må selv oppsøke enten offentlig helsevesen eller et privat legekontor.

​Innsyn i elevmapper ved DnsCB

Krav om innsyn i elevmapper behandles etter reglene om partsinnsyn i forvaltningslovens §§18-20, samt etter innsynsbestemmelsene i personopplysningslovens § 18.

Eleven har som hovedregel rett til fullt innsyn i sin elevmappe, det samme gjelder foresatte.