Videregående

Videregående skole

Videregående skole skoleåret 2022/2023:
Et unikt videregående tilbud under solen !

Vi har i år ett programområde ved vår skole: Studiespesialisering. Du kan fortsatt søke for perioden januar og ut skoleåret – benytt det elektroniske søknadsskjemaet.

Ved  studiespesialiserende har vi opptil 75 elever, fordelt på  VG1, VG2 og VG3. Du må være rettighetselev, dvs. at du har mulighet for å gå her hvis du ikke har tatt mer enn 3 år på videregående inntil 5 år etter at du gikk ut ungdomsskolen..

​Har du ikke ungdomsrett kan vi dessverre ikke ta deg inn. Har du søkt og fått innvilget utvidet ungdomsrett fra fylkesmannen i Oslo og Akershus er du fortsatt rettighetselev og kan søke skoleplass hos oss. Legg merke til at det bare er fylkesmannen i Oslo og Akershus som kan innvilge utvidet ungdomsrett, eller omvalg, for elever som ønsker å gå her nede. Elever som har fag- eller svennebrev har vi ikke anledning til å ta inn, heller ikke voksne elever (over 24 år) Vi kan bare ta inn elever som er norske statsborgere. Vi kan ikke tilby såkalte påbyggingsfag for elever med yrkesfaglig bakgrunn. Husk at du bruker av retten din når du går på skole her, det samme som du gjør i Norge.

Programområder

Vi har mange programfag til å være en liten skole. For skoleåret 2021/22 kan vi tilby: politikk og menneskerettigheter, psykologi 1 og 2, internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk, spansk programfag, matematikk S1 og S2, Fysikk 1, markedsføring 2, alt etter hva elevene velger.

Ta kontakt hvis du er i tvil.

Programfag velger du etter at skolen har startet opp til høsten. Blir det få elever som ønsker et fag forbeholder vi oss retten til ikke å starte opp faget. Likeledes – er det mange som ønsker et fag vi ikke tilbyr kan vi vurdere å starte opp faget, forutsatt at vi har kvalifiserte lærere. Vi kan ikke tilby frie programfag fra andre programområder, f.eks. idrettsfag.

Statens lånekasse for utdanning

Se hvordan du søker her: Informasjon om lån/stipend for elever i videregående

Ikke alle får stipend eller lån fra Statens lånekasse for utdanning. I utgangspunktet er det elever som av helsemessige grunner har det bedre i Spania enn i Norge som får penger. Dette gjelder f.eks. forhold som astma, atopisk eksem, allergi, osv. Er du i tvil – ta kontakt med lånekassa. Også de som flytter til Spania pga foreldres arbeid eller sykdom har krav på stipend/lån. For regler i forbindelse med lån og stipend:

Det gis ikke støtte til utdanning utenfor Norden som er på nivå med videregående opplæring eller fagskoleutdanning i Norge. Støtte gis likevel

a) til vanlig videregående opplæring, når
 1) søkeren er bosatt i utlandet på grunn av egen sykdom, eller
 2) en av foreldrene eller ektefellen til søkeren er

  • i norsk utenrikstjeneste
  • i tjeneste for misjon eller norsk bistandsorganisasjon
  • i tjeneste som norsk representant for en internasjonal organisasjon eller en offentlig institusjon
  • i tjeneste i utlandet for norsk næringsliv
  • bosatt i utlandet på grunn av sykdom Det er et vilkår at søkeren har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1.

b) til yrkesfaglig opplæring når utdanning innenfor tilsvarende fagområde ikke finnes i Norge. Opplæringen må ha offentlig eller tilsvarende godkjenning i studielandet  

c) til elever som har fått opptak gjennom Fylkesmannen i Vest-Agder til utdanning ved de United World College som er regnet opp i punkt A i vedlegg til fjerde del

d) til elever som har fått opptak gjennom Fylkesmannen i Vest-Agder eller kulturkontoret ved Den franske ambassaden til utdanning ved utvalgte læresteder i Frankrike, som tilsvarer studiespesialisering i videregående skole. Skolene som omfattes er regnet opp i punkt B i vedlegg til fjerde del

e) til elever som har fått opptak gjennom kulturkontoret ved Den franske ambassaden til yrkesfaglig utdanning ved skolene som regnes opp i punkt D i vedlegg til fjerde del.

Merknad til første ledd bokstav a nummer 1 og nummer 2 femte strekpunkt. 

Det må foreligge en medisinsk begrunnelse for at sykdommen påvirkes i gunstig retning av å bo i land med annet klima enn i Norge. Sykdommer som gir grunnlag for statlige behandlingsreiser til utlandet gjennom Rikshospitalet kommer inn under unntaksordningen. Sykdommene er psoriasis, senskader etter poliomyelitt, kronisk lungesykdom, atopisk eksem og betennelsesaktige revmatiske sykdommer.  

Dersom andre offentlige instanser, som for eksempel fylkeskommunen, har godkjent å dekke kostnader i forbindelse med utdanning i utlandet på grunn av sykdom, kan det tildeles støtte fra Lånekassen.  

Merknad til første ledd bokstav a nummer 1
Søkere som tar videregående opplæring i utlandet fordi de har behov for et miljøskifte, er ikke omfattet av dette punktet.

Merknad til første ledd bokstav a nummer 1
Søkere som tar videregående opplæring i utlandet fordi tilretteleggingen av utdanningen ved det utenlandske lærestedet er gunstig for sykdommen, er ikke omfattet av dette punktet dersom en tilsvarende tilrettelegging kan gjøres i Norge.

Merknad til første ledd bokstav a nummer 2 fjerde strekpunkt 

Bestemmelsen gjelder selskap med hovedkontor i Norge og generell skatteplikt til Norge.
Fra høsten 2009 må alle som søker om stipend og lån fra Lånekassen, søke på nett. Det vil ikke være mulig å søke på papirskjema. Du kan jo sjekke «Legathåndboken» for å se om du kan få støtte til skolegang her?

 

Forsikring

Vi anbefaler sterkt at du før du reiser nedover til Spania ordner deg forsikring. Ordningen heter «Studentforsikring» og kan ordnes gjennom de flesteforsikringsselskaper i Norge. Les mer her.

Et år eller tre i Spania!

Som elev ved studieforberedende har du en unik mulighet til å oppleve et annen land, en annen kultur og et fantastisk skolemiljø ! Ta sjansen på DNSCB og søk skoleplass.

Har du behov for bolig?

Skolen formidler ikke bolig eller vertsfamilie. Vi vet at oppholdet kan berikes ved at du bor i en spansk familie der du får oppleve spansk kultur, og der du får snakke spansk.

Dersom du ønsker å bo i en spansk vertsfamilie kan du ta kontakt med:  Carl Einar Ianssen på epost: info@tufa.es  eller telefon +47 93086400.