Eksamensplan 10. klasse 2023 – skriftlig og muntlig | Den norske skole Costa Blanca

Eksamensplan 10. klasse 2023 – skriftlig og muntlig

Skriftlig eksamen våren 2023:

​Eksamensplanen for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen 2023:

Kunngjøring av trekk fredag, 12. mai 2023 kl. 09.00
Fellessensur mandag 19. juni 2023
Fellessensur tirsdag 20. juni 2023
Fellessensur onsdag 21. juni 2023
Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/eksamen
Mandag 22. mai. ENG0030 Engelsk 10. årstrinn Forberedelsesdag
Mandag 22. mai. MAT0015 Matematikk 10. årstrinn 5t eksamen
Tirsdag 23. mai. ENG0030 Engelsk 10. årstrinn 5t eksamen
Tirsdag 23. mai. NOR0218 Norsk hovedmål 10. årstrinn, skriftlig Forberedelsesdag
Tirsdag 23. mai. NOR0219 Norsk sidemål 10. årstrinn, skriftlig Forberedelsesdag
Onsdag 24. mai. NOR0218 Norsk hovedmål 10. årstrinn, skriftlig 5t eksamen
Torsdag 25. mai. NOR0219 Norsk sidemål 10. årstrinn, skriftlig 5t eksamen

 

Alle elever i 10. klasse skal opp til en skriftlig eksamen og en muntlig.
Se trekkordningen

Nettressurser til eksamen:

Engelsk: 
https://en.oxforddictionaries.com/
https://www.britannica.com
https://www.ordnett.no/hjelp/ordnett-pluss
https://snl.no
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

Norsk: 
Allkunne http://allkunne.no/
LEXIN- ordbøker http://lexin.udir.no/
Bokmålsordboka og nynorskordboka https://ordbok.uib.no/
NDLA – digitale ressurser http://ndla.no
Det norske Akademis ordbok http://naob.no/
Norsksidene http://norsksidene.no/web/

Matematikk: 
http://podium.gyldendal.no/maximum/elev/ressursbank/ressursbank
http://matematikk.net
http://www.matematikk.org/
http://lexin.udir.no
https://campus.inkrement.no/