Spesialpedagogisk koordinator

  • Koordinator for spesialundervisningen skal bistå rektor i å implementere opplæringslovens kapittel 5 på Den norske skole Costa Blanca
  • Koordinator for spesialundervisning skal sammen med skolens Sosialpedagogisk rådgiver, lærere, elever, foresatte og skolens ledelse drøfte tiltak vedrørende elever med bekymringsfull utvikling
  • Koordinator for spesialundervisning skal være skolens kontaktperson overfor PP-tjenesten i Norge, PPT Utland.
  • Koordinator for spesialundervisning skal bistå lærere og foreldre i henvisning av elever til PPT Utland.

   Elever som kommer tilflyttende og allerede har spesialundervisning i Norge får ikke automatisk med seg timene sine. Koordinator samarbeider med foresatte i søknaden til PPT Utland for videre vedtak om spesialundervisning i Spania. I forhold til disse elevene er det viktig å ta kontakt med koordinator for spesialundervisning så raskt som mulig slik at skolen har en mulighet til å få vedtak og lærere på plass før eleven ankommer.

Stillingen er besatt av en person med spesialpedagogisk utdanning på masternivå. Ved DnsCB er det Anne Birgitte Johnson som er spesialpedagogisk koordinator.