Forsikringsordninger for elever | Den norske skole Costa Blanca

Forsikringsordninger for elever

Forsikringsordninger for elever i videregående skole

Er du skoleelev ved Den norske skole Costa Blanca kan du tegne studentforsikring. Skolen anbefaler dette sterkt!

Dette kan du gjøre hos de fleste forsikringsselskaper i Norge før du drar nedover til Spania.

Forsikringen dekker bl.a. sykdom, innbo/løsøre i tilfelle innbrudd eller ran, studieavbrudd, ulykker, rettshjelp osv.

Sjekk nettsidene til Europeiske reiseforsikring eller Gjensidige for mer informasjon om hva forsikringen går ut på. Også andre forsikringsselskaper har lignende ordninger. Ta kontakt med selskapene for å få tilbud om omfang og pris.