Søknader

Viktig melding:

Nye søkere til skolen må benytte det elektroniske søknadsskjemaet. For at søknaden skal behandles må kopi av pass lastes opp. Likeledes må alle søkere til videregående laste opp kopi av karakterene de har fått til nå. Nåværende elever kan kontakte skolens kontor for å søke for et nytt skoleår. Se forøvrig inntaksreglementene for grunnskolen og videregående skole.

ALLE søkere må registrere seg, uansett om de har tilgang til iSkole idag. Søknader kan ikke gjøres gjennom vanlig iSkolekonto.

Skolen gjør oppmerksom på at spesialpedagogiske vedtak ikke følger elevene automatisk når de flytter fra Norge til utlandet. For elever som har vedtak i Norge må derfor DNSCB sende en søknad til PPT Utland for å få mulighet til å gi tilsvarende tilbud. Gjelder dette deg eller ditt barn settes det stor pris på om dere snarest tar kontakt med spes.ped.koordinator, Anne Birgitte Johnson, slik at hun kan informere ytterligere om prosessen og vi som skole står i stand til å møte deg eller ditt barn på best mulig måte.

Ellers viser vi til inntaksreglementene for hvordan elevplassene fordeles.

Det er en forutsetning for søkere til VG2 og VG3 på videregående at de består alle fag fra VG1 og VG2.

Elektroniske søknadskjema

Informasjon

På denne siden finner du søknadsskjema til skolen vår. Nå er søknadsskjemaet elektronisk. Følg instruksene når du har klikket på søknadsskjema. Det er viktig at du er nøye med å fylle inn alt riktig.

Grunnskolen

​Normal søknadsfrist er 01.03 for grunnskolen, etter fristen tar vi inn elever fortløpende. Siste mulighet for å søke inn elever er 1. september det skoleåret du søker. Søknader etter denne datoen blir ikke behandlet. Se inntaksreglementet.

Svenske søkere til grunnskolen

Grunnskolen har anledning til å ta inn svenske elever. Søkerne må imidlertid først søke det svenske skoleverket om å bli svenske rettighetselever før de søker hos oss. Når dette er i orden, og søkerne har fått papirene fra Sverige legges dokumentasjonen med søknaden på skoleplass til DnsCB.

Mer info:
Johanna Draxler, Skolverket, Statsbidragsenheten, Utlandsskolor
E-post: utlandsskolor.statsbidrag@skolverket.se
Tel: 08-527 332 00 (till Skolverkets upplysningstjänst)

Videregående skole

Søknadsfristen til videregående skole er 1. mars

Bare norske statsborgere kan søke. Hvis du f.eks. er svensk statsborger må du først få norsk statsborgerskap for å søke hos oss. Noen har bodd mange år i Norge, og har en norsk forelder men er fortsatt svensk statsborger. Søke norsk statsborgerskap kan du gjøre her. Skolen har 4 plasser for særskilte søkere, se inntaksreglementet. Her er søknadsfristen 1. februar.

Bolig for elever i videregående

Skolen har ikke eget hybelhus, men formidler hybler, leiligheter og bofellesskap. Angi på søknadsskjema hvis du har behov for hjelp med å finne bolig.

Har du behov for barnehageplass?

Costa Blanca barnehage er en barnepark som ligger ved idrettsanlegget i La Nucia.

Hjemmeside: www.costablancabarnehage.com
Epost: Post@costablancabarnehage.com
Tlf: +34 627 134 970 / +37 647 706 542