Skolepenger

Skolepenger for grunnskolen regnes pr. måned, mens skolepengene for videregående innbetales forskuddsvis ved skolestart for hele året.

Innbetaling av skolepenger foretas i EURO til følgende spansk konti:

Konto: SABADELL ES75 0081 0673 11 000 136 96 46
BIC: BSABESBB

Husk å merke innbetalingen med navn på eleven og klasse.

GRUNNSKOLEN
Ved påmelding betales inn et forskudd for 2 måneder som gjelder som skolepenger mai-juni for det skoleår det søkes plass for, eventuelt for de to siste månedene eleven er elev ved Den norske skole Costa Blanca. Benyttes ikke skoleplassen kan det søkes om tilbakebetaling av innbetalte skolepenger, minus et administrasjonsbegyr på 100 euro.

Fra høsten 2013 har skolens styre vedtatt å endre satsene for skolepengene i grunnskolen. Søskenmoderasjonen opprettholdes, mens det blir mer lønnsomt å velge DNSCB over tid: Fra om med 3. hele skoleår får du halv pris på skolepenger. Det må være 3 sammenhengende år før at rabatten utløses. Skolen har også billig SFO-ordning: 50 euro pr. mnd.

Skolepenger pr. 1.4.2021, fra 01.april er skolemat inkludert i egenbetalingen.:
Første barn 186 euro pr. måned
Andre barn:
140 euro pr. måned

Fra og med tredje barn:
100 euro pr. måned

Skolepenger for deltidselever :
Korttidselever betaler inn hele beløpet ved oppstart.  Kvittering fremvises ved skolestart. Med korttidselever menes elever som er minst 3 uker ved skolen:

Første barn: 67 euro pr. uke
Andre barn:  58 euro pr. uke
Fra og med 3. barn: 52 euro pr. uke

VIDEREGÅENDE SKOLE:
Staten bestemmer hvor mye elever skal betale i skolepenger. Dette gjør at det er ulik pris for å gå på studiespesialisering og på helse- og sosialfag. Her er satsene for skoleåret 2020/2021. Fra 01.april er skolemat inkludert i egenbetalingen.

 
Studiespesialiserende – skolepenger pr. år:
600 euro
Ved aksept av plass betales inn forskudd på 600 euro.
1675 euro
Skolepenger
2275 euro
Totalbeløp for ett skoleår

​Forskuddet betales inn ved aksept av skoleplass. Før skolestart betales inn resten av skolepengene.
Benyttes ikke skoleplassen kan det søkes om tilbakebetaling av innbetalte skolepenger, minus et administrasjonsbegyr på 200 euro.

Rabattordning
Elever fra DnsCB som starter opp andre året på videregående får 25% rabatt på skolepenger andre skoleår.  De av skolens elever som starter opp tredje året på videregående på DnsCB får 50% rabatt på skolepengene tredje året.  Elever som har gått ungdomstrinnet på DnsCB det foregående skoleåret får 25% rabatt første og andre år på videregående. Skoleårene må ha vært sammenhengende.

Hva innbefatter skolepengene?
DNSCB følger prinsippet om gratis skolemateriell for elevene. Det betyr at du som elev i videregående får låne bærbar PC, men betaler et depositum på 50 euro. Egenandelen innbetales før PC leveres ut.

Lærebøker:  Alle elever får låne skolebøker gratis.

Felles for begge skoleslag
Tilbud om skoleplass for et nytt skoleår gis bare til de som ikke er skyldig skolepenger fra før. For at en elev skal få tilbud om skoleplass må i tillegg forskudd for to måneder være betalt (grunnskolen) og 600 euro være innbetalt for elever til den videregående skolen.