Skolepenger

Skolepenger 2022-23

Skolepenger for grunnskolen faktureres pr. måned, mens skolepengene for hele året faktureres forskuddsvis ved skolestart for den videregående skolen.

Innbetalingen av skolepenger foretas i euro til følgende spanske konto:

Konto: SABADELL ES75 0081 0673 11 000 136 96 46
BIC: BSABESBB

Innbetalingen merkes med navn på elev og klasse.

Det tilbys søskenmoderasjonen. Fra og med 3. hele skoleår gis det halv pris på skolepenger. Dette fordrer to sammenhengende skoleår før rabatten utløses. Dersom en slutter ved skolen avbrytes moderasjonen, og en må ved eventuelt ny oppstart bygge denne opp igjen. Skolen har et SFO tilbud for 1. – 4.trinn som koster 50 euro pr. måned  (Link til beskrivelse av SFO tilbudet)  For skoleåret 2022/2023 er skolemat inkludert i skolepengene. Satser for skolepenger er vedtatt av skolens styre.

Grunnskolen:
Ved aksept av skoleplass betales det inn et forskudd for 2 måneder. Forskuddet er skolepenger for mai og juni for de som er elever hele skoleåret. Benyttes ikke skoleplassen kan det søkes om tilbakebetaling av innbetalte skolepenger, minus et administrasjonsgebyr på 100 euro.

Satser for skolepenger gjeldende fra skoleåret 2022/2023:

Første barn: 186 euro pr. måned
Andre barn: 140 euro pr. måned                                                                                                                                                                    Fra og med tredje barn: 100 euro pr. måned

Videregående skole:
2275 euro er totalbeløpet for ett skoleår
600 euro betales ved aksept av skoleplass, restbeløpet på 1675euro betales før skolestart. Benyttes ikke skoleplassen kan det søkes om tilbakebetaling av innbetalte skolepenger, minus et administrasjonsgebyr på 200 euro.

Elever fra DnsCB som fortsetter andre året på videregående får 25% rabatt på skolepenger andre skoleår. De av skolens elever som starter opp tredje året på videregående på DnsCB får 50% rabatt på skolepengene tredje året.  Elever som har gått ungdomstrinnet på DnsCB det foregående skoleåret (10. klasse), får 25% rabatt første og andre år på videregående. Skoleårene må ha vært sammenhengende.

Felles for begge skoleslag:
Tilbud om skoleplass for et nytt skoleår gis bare til de som ikke er skyldig skolepenger fra før. For at en elev skal få tilbud om skoleplass må i tillegg forskudd for to måneder være betalt (grunnskolen), og 600 euro være innbetalt for elever i den videregående skolen.