Sosialpedagogisk rådgiver | Den norske skole Costa Blanca

Sosialpedagogisk rådgiver

Sosialpedagogisk rådgiver skal være et trygghetsanker for elever, foreldre, ansatte og ledelsen på skolen. En person som kan lytte, veilede, kurse, sparre, coache og være en pådriver i skolens arbeid med å skape et trygt og godt psykososialt miljø for elevene.
 
Fra skolestart 2023 er det Patrick Glavin som er ansatt i denne rollen. Patrick har bakgrunn fra barneskole, ungdomsskole, spesialskole, ferie og fritidsklubb og bred kursholdererfaring i tema som klasseledelse, foreldreskap, sosial kompetanse og konflikthåndtering.
 
Patrick kan nås på epost:
patrick.glavin@costablancaskole.com eller ved å besøke han på hans kontor på baksiden av skolebygget
 

Patrick Glavin