Sosialpedagogisk rådgiver

Ansvarsområdene til rådgivertjenesten er nedfelt i forskrift til friskoleloven. Rådgiverne er avhengig av et bredest mulig samarbeid med foreldre/foresatte. Vi oppfordrer til å ta kontakt ved behov.

Hvis du føler at problemene er i ferd med å “vokse deg over hodet”, skal du ikke være redd for å ta kontakt.
Sosialpedagogisk rådgiver har taushetsplikt.

Du kan snakke om faglige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din.
Ta også kontakt dersom du har behov for veiledning når du har problemer med skolearbeidet, studieteknikk og arbeidsvaner.

Sosialpedagogisk rådgivers oppgaver er:

  • Å hjelpe elever der det er mulig i forhold til situasjonen hjemme og på skolen.
  • Å hjelpe den enkelte elev til å finne seg til rette på skolen.
  • Å forslå tiltak i forhold til tilrettelegging av undervisningen.
  • Å delta i samarbeidsopplegg mellom elever og lærere.
  • Å følge opp fravær med samtaler og tiltak for elever.
  • Å følge opp elever med høyt fravær.
  • Å kontakte foresatte når faresignaler oppstår. Dette må avtales spesielt med elever over 18 år.
  • Å bidra i forhold til klassemiljøarbeid og i mobbesaker.

Jeg samarbeider internt med kontaktlærere, utdannings- og ykesrådgivere, spesialpedagogisk rådgiver og PPT utland. Jeg kan også hjelpe deg til å få kontakt med norsk lege eller annet helsepersonell.

Ved behov, samarbeider jeg og formidler kontakt med hjelpeapparatet i Norge.

Sosialpedagogisk rådgiver ved DnsCB er Kjersti Dovland. Kan kontaktes på e-post:
kjersti.dovland@costablancaskole.com