Den norske skole Costa Blanca

Hei alle sammen!

Grunnet manglende betaling innen fristen, eller at man har takket nei til plassen, har vi nå gjennomført et nytt trekk på ledige skoleplasser. Trekket ble gjennomført ved loddtrekning på alle søkere som søkte innen fristen 1. mars, og som har stått eller står på venteliste. Tilbudet blir sendt ut de nærmeste dagene.

Veien videre:

  1. Klassene fylles opp til 20 elever pr. klasse, med unntak av 10. trinn som er full med 24 plasser kommende skoleår.
  2. Hvis de som blir gitt tilbud om plass i andre trekk ikke betaler innen fristen på 14 dager, vil de miste plassen og tilbudet går videre til andre søkere som har søkt innen fristen 1. mars, via trekk.
  3. Videre gang i opptaket vil være at søkerne blir tatt opp fortløpende etter dato hvis ledige plasser oppstår utover våren.
  4. Hvis skolen ikke er full 1. juni åpnes det opp for å utvide enkelte trinn hvor vi eventuelt har store nok klasserom.
  5. Felles for alle elevplasser vil være at man mister plassen hvis den ikke er betalt innen frist på 14 dager etter tilbudet er gitt.

 

Førsteinntaket er nå ferdig og dere som får tilbud om skoleplass, eller plass på venteliste, får dette tilsendt fortløpende.

Vi har som mål å ta inn 20 elever på hvert trinn med unntak av 10. trinn i grunnskolen, her har vi tatt inn 24 elever. Skolen begynner å bli full, men vi har fortsatt noen ledige plasser på 1., 2. og 3.trinn. Viktig at dere søker raskt. På videregående har vi 75 skoleplasser fordelt på tre trinn og gir der tilbud til 25 elever på hvert trinn.

I år har vi som vi har informert om så mange ganger før, en stor oversøkning, så jeg ber dere være spesielt oppmerksomme på å betale innen fristen. De som ikke gjør det, vil miste plassen og i så fall være avhengige av at andre takker nei for å få plass ved en senere anledning.


 

Oversøkning på grunnskolen

Vi har for kommende skoleår uvanlig høy søkning til skoleplasser i grunnskolen. Vi har aldri vært i en liknende situasjon så oversøkingen er ikke dekket godt nok opp i vårt inntaksreglement.

Vi har vært i kontakt med Statsforvalteren og rådført oss med tanke på å gjøre inntaksprosessen så ryddig som mulig.

De fem første kriteriene i inntaksreglementet er fortsatt gjeldene, se link: https://www.costablancaskole.com/inntaksreglement-grunnskolen/

Etter disse kriteriene vil følgende gjelde:
– Søknaden må være innen søknadsfristen for eksterne søkere som er 1. mars
– Loddtrekning blant søkerne som ikke oppfyller kravene til prioriterte søkere. Gjelder også interne søkere som har fått tilbud om skoleplass og ikke har betalt innen fristen.
– Søkere etter 1. mars vil tas inn fortløpende hvis det blir ledige plasser

SFO
På grunn av plassbegrensning gir vi tilbud til maksimalt 50 elever skoleåret 23/24. Prioritert rekkefølge vil være:

– Elever på 1. og 2. trinn
– Elever på 3. trinn vil få tildelt plass ved loddtrekning (hvis ledige plasser)
– Elever på 4. trinn vil få tildelt plass ved loddtrekning (hvis ledige plasser)

Bjarte Buen
Rektor

Norwegian Bilde

Følg oss på Facebook

Følg Den norske skole Costa Blanca på Facebook for å få med deg siste nytt fra oss!

«Jeg kom til den norske skolen Costa Blanca, og det var med en gangen plass jeg kunne høre til. Jeg fikk meg utrolige gode venner og lærere som endelig ville meg godt. Denne videregående skolen endret mitt syn på livet generelt, og den ga meg håp om å ikke gi opp.»

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
(00 34) 965 887 767

    El responsable del tratamiento es FUNDACIÓN NORUEGA COSTA BLANCA. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.