Den norske skole Costa Blanca

Velkommen til Den norske skole Costa Blanca

 

Skoleåret er godt i gang, og nye bekjentskap etableres ved DnsCB. Det å gå
på skole i Spania medfører foruten faglig opplæring, at en blir kjent med
mennesker fra ulike deler av verden, og at en får kjennskap til Spansk kultur.
Mange av våre elever etablerer sosiale relasjoner og gjør erfaringer som er
verdifulle å ha med for resten av livet.

DnsCB er en 1 – 13-skole med både barneskole, ungdomsskole og
videregående skole.

Vi har små grupper (10-20 elever i klassen). Vi velger mellom de dyktigste
lærerne fra Norge. Vi har god IKT-dekning. Den norske staten dekker 85% av
kostnadene ved å drive skole. Skolepengene er derfor lave. Elevene får
moderne utstyr og tilgang på gode læringsmidler. Hos oss får elevene sunn og
god skolemat inkludert.
Fortsatt må vi ta smittevernhensyn – og vi vil på nytt takke alle dere som bidrar
til å overholde gjeldende regler. Vårt Covid reglement finner dere her: Covid
reglementet . Det er viktig at foresatte og elever har gjort seg kjent med
reglementet.

Under finner du aktuelle nyheter. Skolen er i front når det gjelder framtidsfaget
programmering. Vi har denne høsten mottatt tilskudd fra UDIR til utstyr til
programmering. Det kan du lese mere om her 

Velkommen til dere alle!
Kristin Granne
rektor

Vaksinasjon

Vaksinasjon

I dag fikk 1. til 6. klasse tilbud om vaksinering på DnsCB. Vaksinasjonsteamet kom til skolen, og...

les mer

Følg oss på Facebook

Følg Den norske skole Costa Blanca på Facebook for å få med deg siste nytt fra oss!

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
(00 34) 965 887 767