SFO

Et SFO-light-tilbud

​Regelverk

Friskoleloven regulerer hva norske skoler i utlandet kan drive med. Lovverket sier:

Friskoler/frittstående skoler:
Friskoler kan drive skolefritidsordning som er knyttet til skolen, men har ingen plikt til det.

Friskoleloven § 2-2 første ledd.

DnsCB er eneste norske skole i utlandet som tilbyr en SFO-ordning. Tilbudet kan karakteriseres som et light-tilbud i forhold til både pris og åpningstider.

Kvalitestsplan for SFO på DNSCB


Team SFO 21/22

I 21/22 er det Per Steffen og Taras som er «Team-SFO». Vi på SFO benytter oss av skolens fasiliteter, gymsal, uteareal, kjøkken og kunst- og håndverk. Hver dag har vi tre aktiviteter barna kan velge mellom. To stasjoner med fysisk aktivitet, og en stasjon med formingsaktivitet. Aktivitetene alternerer daglig.

Tilbudet

For skoleåret 2021/2022 er tilbudet dette:
​Alle elever i 1. – 4.trinn tilbys en SFO-ordning. Ordningen er frivillig.
SFO er etter skoletid mandag – torsdag. Avsluttes 16:00 hver dag.

Oppstart: Mandag 30.8
Siste dag før jul: Torsdag 16.12
Oppstart etter jul: Mandag 10.1
Siste dag før sommeren: 16.6
Pris: 50 euro pr. måned

Det kan bli avkrevd ekstra betaling dersom barnet hentes for sent i forhold til avtalt tid. Prisen for for sen henting er 20 euro pr. gang. Ved to eller flere overtredelser av hentefristen økes beløpet til 50 euro.
Skjer ikke innbetalingen innen fristen kan plassen bli sagt opp.

​SFO ved DnsCB har barne- og ungdomsarbeider Per Steffen M Arntsen som ansvarlig, og bemannes med fagarbeidere og lærlinger. ​SFO har egne rom i «modulene» inne på skoleområdet, men benytter alle skolens fasiliteter så som datarom, idrettsbanen, utearealet og kjøkkenet.

​Påmelding ved skolestart. Alle foresatte får beskjed en av de første dagene etter skolestart. Oppsigelsestid er en måned.

​Vedtatt av skolens styre 13.2.2020