Kontakttelefoner når du er bekymret

Telefon, epost og chat-muligheter:

Rus hjemme

BARsnakk:

BARsnakk.no er en chattetjeneste for deg som har en mor eller en far (eller andre du bryr deg om) med rusproblemer.
De frivillige som jobber der sitter klare for å prate med deg hver mandag, tirsdag og onsdag fra 17.00 til 20.00.

​Du er anonym når du chatter på BARsnakk.

Rusavhengighet

Landsforbundet mot stoffmisbruk:

Hos oss kan du snakke med andre som selv har erfart hvordan det er å være pårørende til en rusavhengig. Tilbudet er landsdekkende og du kan ta kontakt uavhengig hvor du bor. Du kan ta kontakt med en veilederne på telefon eller via skjemaet som ligger lenger ned på siden. På telefon er du helt anonym.

​Ta kontakt med en veileder

Alarmtelefonen for barn og unge

«Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner»

Hjemmeside

Kontaktinfo:

alarm@116111.no
sms: 417 16 111
Fra utlandet: +47 954 11 755

Ungdom og alkohol – råd til foreldre

Ungdom og alkohol – råd til foreldre

«​Dine holdninger til alkohol betyr mye. Voksnes atferd påvirker barn og unge. Ungdom som har sett sine foreldre beruset, drikker mer enn annen ungdom. Det å ha sett foreldrene beruset, øker sjansen for mer risikofylt rusbruk blant både gutter og jenter. Ikke-aksept og tydelige regler og holdninger mot alkoholbruk i tenårene er blant de viktigste foreldrefaktorene som forebygger alkoholbruk blant tenåringer.

Foreldrene påvirker også barna gjennom de signalene de sender. Dersom alkohol er en sentral del av hygge, kos og fest for foreldrene, er det stor sannsynlighet for at barna vil kopiere disse holdningene og vanene.»

Andre problemstillinger:

Kors på halsen

Hos Kors på halsen får du snakke med en voksen om det DU er opptatt av, helt anonymt og gratis.

Du kan også delta i et forum hvor ungdom støtter hverandre. Du finner chat, mail og forum på korspahalsen.no.

Telefon og chat er åpen mandag-fredag klokken 14:00-22:00. Alle henvendelser besvares av frivillige med god opplæring i å lytte, støtte og snakke med barn og ungdom.