Utdanning- og yrkesveileder på videregående

Utdanning- og yrkesveileder på videregående

Utdanning- og yrkesveileder på videregående er Nils P. Lie-Gjeseth.

​Han har ansvaret for utdanning og yrkesvalg sammen med avdelingsleder for ungdomsskolen og videregående, Kjersti Dovland. Nils finner du på kontoret i hovedbygget. Både elever og foresatte kan ta kontakt hele uken. Send en epost for å avtale møte.

Utdannings- og yrkesrådgivingen skal bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke, og utvikle kompetansen til den enkelte for å planlegge utdanning og yrke.

Eleven har rett til:

  • rådgiving og veiledning i forhold til valg av yrke og utdanning
  • oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land
  • oppdatert informasjon om yrkesområde og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og i bruk av veiledningsverktøy
  • informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger
  • opplæring og veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer.