Skolefritids (SFO) søknad

Åpningstid:       Mandag – torsdag:  13.30-16.00

Oppstart:                                Mandag 28.08.2023
Siste dag før jul:                    Torsdag 14.12.2023
Oppstart etter jul:                  Mandag 08.01.2024
Siste dag før sommeren:     Torsdag 13.06.2023

Priser:
Elever på 1. og 2. trinn:    Gratis
Elever på 3. og 4. trinn:    92 euro pr elev pr mnd.

SFO betales samtidig med skolepengene, faktura sendes pr e post.
Det er en måneds oppsigelse ved å si opp SFO plassen.

Søknad på SFO - Skolefritidsordningen

5 + 3 =

960x0