Nyttige lenker til videre studier | Den norske skole Costa Blanca

Nyttige lenker til videre studier

Nyttige lenker til studier i Norge:

Utdanning.no : Finn alt av utdanninger, mange yrker og skoler i Norge. Du kan få inspirasjon og hjelp til å velge ved bruk av jobbkompasset, utdanningssystemet, karakterkalkulator, studievelgeren og filmer. Verktøyet

Likestilling gir informasjon om kjønns(u)balanse.

Vilbli.no : Dette er et informasjonsverktøy for deg som står foran et yrkes- og utdanningsvalg, enten du går i ungdomsskolen eller i videregående opplæring.

Velgriktig.no : Nettsted for realfag, ulike realfagsyrker og høyere utdanning.

Lånekassen : Spørsmål om studielån og studiestipend.

Folkehøgskolene : Felles portal for folkehøyskolene i Norge.

NAV: Interessetester, ledige stillinger, yrkesopplæring, informasjon om ulike yrker, stillinger i utlandet (Eures).

Samordna opptak : Her finner du alle opplysningene du trenger når du skal søke om opptak til universiteter og høgskoler: opptaksprosedyrer, opptakskrav, poenggrenser, utregning av tilleggspoeng, kommende endringer i opptakskrav med mer.

Nyttig lenke til studier i utlandet

Ansa.no : Kvalitetssikret informasjon om utenlandsstudier.