Jubileumsforestilling med svung

DnsCB feiret sine første 50 år med en jubileumsforestilling det vil gå gjetord om i mange år framover.

Elevene fra 1.trinn i barneskolen og opp til videregåendes avgangselever deltok med både stor entusiasme og en intensitet som var jubilanten verdig.

Under kan du se noen bilder fra forestillingen: