Samarbeid for bedre utdanning

Se på denne blide gjengen! De er på en spennende reise i Slovenia denne uka.

Den norske skole Costa Blanca er med i det europeiske utvekslingsprogrammet Erasmus+. Målet
med programmet er å støtte oppbyggingen av høyere utdanning og gjøre Europa til et attraktivt sted
å studere.

Denne uka har fem elever fra ungdomsskolen og to lærere tatt turen til Slovenia hvor de møter
elever og lærere fra andre europeiske land. Da utveksles erfaringer og på denne turen jobbes det
med temaet bærekraft.

Hvis du vil følge med hva som skjer, er det bare å trykke seg inn på skolens Instagram:
dnscb_norskeskolecostablanca.  Der postes stories ofte!

 

På bildet:
Lhinea, Ola, Emilie, Chantal og Victoria sammen med lærer Henriette.