Søk skoleplass for neste skoleår i dag!

Søknadsfristen for inntak på skoleplass for skoleåret 2022/23 gikk ut 1. mars. Men det er fortsatt mulig å søke. Det var stor søknad i år og hvis alle kommer er skolen helt full. Det betyr 204 elever i grunnskolen og 75 på studiespesialisering. Nå sender vi ut tilbudsbrev til de som har søkt og oppgir en frist for å underskrive en kontrakt og betale et forskudd. Blir ikke dette gjort innen fristen går skoleplassen videre til søkere som har søkt etter 1. mars. Så det er fortsatt mulig å søke og få tilbud om skoleplass. Men da må man handle raskt!

Verd å merke seg er at det er nye inntaksregler for grunnskolen. Søknader mottas ikke etter 1. september. Skolestarten må skje innen 1. oktober, og man kan ikke søke for en kortere periode enn fram til jul. Det betyr at det ikke lengre er mulig med korttidselever gjennom skoleåret. Likeledes er det ikke mulig å starte opp etter 1. oktober.

For videregående er fristen altså 1. mars. Har kan man søke for 1.termin, 2. termin (etter jul) eller aller helst for hele året.

Mer om søknader og inntaksreglement finner du her: https://www.costablancaskole.com/soknader/elevsoknader/