Ledige lærerstillinger ved Den norske skole Costa Blanca 2022 – 2023

Ledige lærerstillinger ved Den norske skole Costa Blanca 2022 – 2023

 

Ledige stillinger

I grunnskolen søker vi kontakt- og faglærere i småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. På ungdomstrinnet har vi behov for lærere med kompetanse innenfor engelsk. Vi trenger en kontaktlærer i ungdomsskolen som har erfaring med utfordrende elevatferd.

I den videregående skolen søker vi faglærere med utdannelse og erfaring innenfor engelsk programfag, spansk, geografi og markedsføring og ledelse 1 og 2.

Vi har behov for sosialpedagogisk rådgiver i 50% stilling, og søker en sosialpedagogisk rådgiver som har formell kompetanse og erfaring fra tilsvarende stilling. Stillingen kan kombineres med en undervisningsstilling.

Vi tilbyr
Et godt arbeidsmiljø med godt kvalifiserte ansatte
Gode fasiliteter med moderne undervisningsbygg
Lønn i tråd med avtaleverk og medlemskap i SPK
Muligheter til å være med å videreutvikle undervisningstilbudet ved skolen

Vi ønsker

Lærere med vilje og evne til å samarbeide om elevenes læring
Lærere som jobber relasjonsorientert og for at elevatferd møtes med anerkjennende kommunikasjon, omsorg og systematisk arbeid.
Lærere med gode digitale ferdigheter
Lærere som går inn i skolens arbeid med fagfornyelsen med lyst og ståpåvilje
Lærer som er fleksible

Om arbeidsgiveren

Den norske skole Costa Blanca er en privateid barne-, ungdoms – og videregående skole beliggende i den idylliske kommunen Alfaz del Pi i Alicanteregionen på Costa Blanca-kysten i Spania. Skolen er godkjent av norske og spanske myndigheter og følger norske læreplaner. Skolen er fulldelt, og har godkjenning for 204 elever i grunnskolen, og 105 i den videregående skolen. Den videregående skolen har programområdet studiespesialisering VG1 til VG3.

Intervjuer med aktuelle kandidater vil bli gjennomført på Gardermoen mandag 28.2 og tirsdag 1.3.

Søknadsfrist: 04. februar 2022
Kontaktinfo telefon: +34 965 887 767
Rektor Kristin Granne: kristin.granne@costablancaskole.com