Elevintervju

Navn: Chantal Rossvær Perez
Klasse: 8. klasse
Hjemsted: Altea

Hvorfor DnsCB?: Det er en bra skole. Også er mamma norsk, så jeg skulle gå på en norsk skole.

Hva er det beste med DnsCB?: Friminutt, venner og gym er det beste. Også er det ikke noe mobbing her, folk er greie.

Likheter/ulikheter mellom skole i Spania og i Norge: Jeg har bodd hele mitt liv her, så jeg kan ikke sammenligne.