Elevintervju

Navn: Anja E. Espevig
Klasse: 8. klasse
Hjemsted: Grimstad

Hvorfor DnsCB?: Jeg ville begynne på en ny skole, ha litt forandring.

Hva er det beste med DnsCB?: Det beste her er at det er så mange snille folk, både elevene og lærerne.

Likheter/ulikheter mellom skole i Spania og i Norge: Det er varmere her og folkene er snillere. Men det er jo skole det her og, så vi lærer uansett.