Vaksiner deg!

-Vi har en klar oppfordring til elevene ved vår skole, det er å ta vaksinen mot Covid-19.

Oppfordringen kommer fra elevrådslederne for videregående og grunnskolen ved Den norske skolen Costa Blanca, William Sirus Henriksen og Lucas Wendel Nyberg.

-Jeg tenker at denne vaksinen er en alle bør ta. Det er en viktig del av det å være en ansvarlig borger i samfunnet. Man bør følge anbefalinger som kommer fra staten. Den beste måten vi kan takle den pågående pandemien på, er å få flest mulig vaksinert, sier William.

-Vaksinen gjør at du beskytter deg og de rundt deg mot alvorlig sykdom. I tillegg gir vaksinen fordeler ved at man får coronapass som en del land har tatt i bruk. Dette vurderes også her i Valencia-regionen, legger Lucas til.

Spanske helsemyndigheter har et regelverk som sier at vaksinerte elever uten symptomer på sykdom, kan komme på skolen selv om det er påvist coronasmitte i deres klasse/kohort. Uvaksinerte elever skal i 10-dagers karantene, og må dermed motta digital undervisning denne perioden.

-Dersom flere elever vaksinerer seg, øker muligheten for at de kan motta læring på skolen. Det gir helt klart muligheter for bedre undervisning, mener William.

Han legger også til at det er viktig at nordmenn skjønner at DnsCB må følge spansk regelverk i forhold til smittevern.

-Det nytter ikke å lese om hva som skjer i Norge hvis det oppstår smitte i en klasse. Her i Spania gjelder andre regler, og det må vi nordmenn som bor her forholde oss til. Skolen er også pålagt dette. Vi kan ikke ha våre egne regler selv om vi er norske, fortsetter elevrådslederen for videregående.

Elevene vet at også fullvaksinerte kan bli smittet, og smitte videre. De er likevel klare på at vaksinen er viktig.

-Det er mye mindre helserisiko hvis man er vaksinert. Muligheten for å unngå alvorlig sykdom er større. Derfor bør alle uvaksinerte vurdere å ta vaksinen, avslutter guttene.