Regler ved smitte i klasser ved DnsCB fra november 2021

Økende smitte i Spania

Vi opplever en økende COVID-smitte i Spania. Som nordmenn som er så heldige å få drive en norsk skole her i Spania er det svært viktig at vi følger både råd og påbud fra spanske skole- og helsemyndigheter. Her får alle over 12 år tilbud om vaksinering, og vi opplever myndighetene som svært forekommende og interesserte i at også utlendinger i Spania skal vaksinere seg for å bidra til at smittetallene holdes nede. Da må vi som gjester i Spania bidra med dette så godt vi kan.

Vi har oppsummert under de reglene vi har fått oppgitt fra spanske helsemyndigheter og som vi følger ved DnsCB. Tiltakene gjelder både de som er vaksinerte og uvaksinerte.:

Regler ved smitte i klasser ved DnsCB fra november 2021

Grunnlaget for reglene er informasjon fra
spanske helsemyndigheter i Valencia regionen. DnsCB forholder seg til Salut Publica i Benidorm.

  1. Blir det registrert smitte i en klasse der elevene er under 12 år skal elevene holde seg hjemme og motta nettbasert undervisning fra skolen. Elevene er i karantene og vil bli innkalt til testing av helsemyndighetene via Salut Publica i Benidorm. 
  2. Ved smitte i en klasse der elevene er over 12 år:
  • Uvaksinerte elever holder seg hjemme og mottar nettbasert undervisning fra skolen. Elevene er i karantene og vil bli innkalt til testing av helsemyndighetene via Salut Publica i Benidorm
  • Vaksinerte elever kan møte på skolen som vanlig og motta undervisning der. Ønsker vaksinerte elever å motta hjemmeundervisning mens de øvrige er i karantene kan de avtale dette med kontaktlærer.
  • Både vaksinerte og uvaksinerte vil bli innkalt til testing av helsemyndighetene via Salut Publica i Benidorm.

 I tilfeller hvor foresatte ikke vil oppgi om barnet er vaksinert eller ikke blir eleven satt i kategorien “uvaksinert”.

Elever med spesialundervisning skal få vedtaket sitt oppfylt uavhengig om de må være hjemme eller kan møte på skolen.

Skolen trenger informasjon fra de foresatte om elevenes SIP-nummer for de som har det, eller pass/NIE-nummer. 

Når man er i karantene skal man holde seg hjemme i 10 dager uten besøk fra andre enn kjernefamilien.

Regler for skoler i Spania – fra regjeringen i Valncia: https://portal.edu.gva.es/aulasegura/wp-content/uploads/sites/669/2021/09/2021_09_10_Gestion-de-casos_EDU-COVID-_CAST-DEFINITIVO.pdf

Evt. spørsmål om karanteneregler eller regler for skoler i Spania må rettes til spanske helsemyndigheter.