Den franske revolusjon

Det ble dramatisk, men kanskje ikke like dramatisk som virkelighetens Frankrike da VG3 på
studiespesialisering dramatiserte den franske revolusjon.

Dramatiseringen tok både for seg standsamfunnet, matmangel, storming av Bastillen og
halsugging etter flere historietimer om samfunnsomveltningen som dannet grunnlaget for
både utviklingen i USA og Norge, for å nevne noen eksempler.

Montesquieus teorier om maktfordelingsprinsippet er i dag utbredte i de fleste land i verden.