Ambassadebesøk ved DnsCB

Før tok de samme lokaltog til jobb på Østlandet. Nå skal Norges ambassadør, Nils Haugstveit og
rektor Kristin Granne sammen med andre aktører samarbeide om forhold som har betydning for
nordmenn i Spania.

«Etter flere utenlandsopphold, blant annet fem år i Latin-Amerika, er det nå kjempespennende å få
jobbe i Spania», sier Nils Haugstveit som starter ambassadørjobben i Madrid 1. september.
Sammen med kollegaer fra den norske ambassaden i Madrid og konsulatet i Alicante, besøker
Haugstveit blant annet Den norske skole Costa Blanca for å bli bedre kjent.

«Det er viktig for meg å forstå Spania. Men det er også like viktig å skjønne det norske miljøet her.
Derfor er vi nå på en besøksrunde for å legge godt grunnlag for samarbeid. Det er interessant å vite
hva som opptar nordmenn og bli kjent med ulike ønsker og utfordringer de har», sier Haugstveit.

Ambassadøren fikk høre om økende elevtall og en god lærerdekning. Det ble også lagt fram ulike
utfordringer norske arbeidstakere i Spania kan komme borti. Likevel var hovedfokuset på
skoledriften.

«Elevene her får mye kulturkompetanse i bagasjen, de får helt andre erfaringer i tillegg til den vanlige
skoledagen», sier rektor Granne.

Også styreleder for skolen, Ellen Watkinson, rettet fokus mot mangfoldet som til enhver tid er å finne
i skolegården i Alfaz del Pi.

«Det har over år vært en fryd å se de språklige og kulturelle fordelene elevene her har. Det er ikke
noen homogen gruppe», mener styrelederen.

Dette får de besøkende erfare, når de møter elevrådsledere for videregående og grunnskolen. Den
ene er halvt dansk og den andre halvt svensk.

«Det er en fordel med skolen, vi er mange ulike elever. Det er et positivt kjennetegn», sier William S.
Henriksen, som går andre året ved studiespesialisering.

I tillegg til å møte nordmenn langs Costa Blanca, hadde besøket fra ambassaden noen klare
oppfordringer til nordmenn i Spania: «Registrer deg på reiseregistrering.no, uansett om du er på ferie
eller fastboende. Da mottar du viktig informasjon. I tillegg bør du ordne deg pass hjemme i Norge.
Det er ikke like enkelt å få time i Spania, i tillegg er det dyrere her.»