Koding er framtida

 

Den norske skole Costa Blanca henger med på den faglige utviklingen. Nå har skolen
fått over 60 000 kr for å satse på framtidsfaget programmering.

Tilskuddet fra Utdanningsdirektoratet kommer elevene direkte til gode, da det i sin helhet
brukes på utstyr som barn og ungdom kan bruke i klasserommet. Det satses tungt på at
elevene skal forstå at ved å lære programmering, er de bedre rustet for framtidas yrker.
Målet er at alle elever ved skolen skal lære mer om algoritmisk tenking og problemløsning.

DnsCB er den eneste norske skolen i utlandet som har fått et slikt tilskudd fra
Utdanningsdirektoratet. I tillegg har skolen interesserte og dyktige lærere som er ivrige
pådrivere innenfor faget som er en viktig del av fagfornyelsen.

Lærer ved ungdomstrinnet, Erik Løkketangen, leder satsningen ved skolen og var selv tidlig
ute med å vise interesse for programmering. Dette har resultert i skriving av lærebok, NTNUs
realfagspris og en imponerende plassering internasjonalt da klassen hans i Trondheim deltok i
First Championship World Festival i USA i 2018.

-Det er et veldig artig fag! Erfaring tilsier at elevene også synes det er motiverende og gøy.
Dessuten er det ikke et fag bare for de flinkeste, dette er noe alle kan få til, sier Løkketangen.
Han nevner blant annet design og programmering av egne dataspill og digitale kosedyr,
såkalte Micro:Pets. Kompass og temperaturmålere som kommuniserer via radiobølger, var
også artige prosjekt gjennomført ved skolen i fjor.

Oliver Bøe i 10. klasse er på sitt andre år i valgfaget programmering.

-Programmering er framtida! Vi hadde jo ikke hatt mobiltelefoner en gang, dersom det ikke
hadde vært for programmering. I fjor løste vi problemer i faget ved å bruke MineCraft, og det
var veldig bra. Vi gjorde også mye annet kult. Det beste med faget er at det er variert, og man
kan egentlig lage hva man vil. Når vi nå får mer utstyr blir det enda mer utfordrende, det er
bra!

Oliver legger til at han er blitt mer bevisst på hvor viktig del programmering har i livene våre.
10. klassingen er også helt overbevist om at han vil få bruk for det han lærer i faget.
-Jeg håper å gå Informasjonsteknologi og medieproduksjon på videregående, og allerede da
vil det vi nå lærer være nyttig.

Rektor ved DnsCB er veldig fornøyd med at skolen har kompetansen på plass.

-Det er flott at vi har ildsjeler ved skolen, som kan bidra til en kompetanseheving også hos
andre ansatte. Og det er viktig å påpeke at flere lærere allerede har kompetanse og driv til å
utvikle seg enda mer innenfor dette relativt nye faget. Når vi nå får kjøpt mer utstyr også, får
elevene enda flere muligheter til variert undervisning i klasserommet og utenfor, sier Kristin
Gran