VAKSINERING AV BARN OG UNGE OVER 12 ÅR

Barn som er fast bosatt i Spania, og som er registrerte i det spanske helsesystemet (har SIP kort), får fortløpende innkalling til vaksinasjon. Denne uken har myndigheten startet med å vaksinere 12 åringene.

Dersom dere ikke har SIP kort, men ønsker vaksinering må dere gå fram på følgende måte:
Ta med pass, det Europeiske helsetrygdkortet til Centro de Salud i kommunen du bor.Be om et midlertidig SIP kort fordi du ønsker vaksinering. Du må oppgi bostedsadresse i Spania, og du må kunne oppgi et spansk telefonnummer. Dersom du ikke har spansk mobil må du oppgi telefonnummeret til noen du kjenner som har spansk mobilnummer. Du kan eventuelt forsøke å avtale time direkte med Centro de Salud.

Etter at du har mottatt SIP kortet kan du møte opp på vaksinestasjonen i din kommune å be om at ditt barn blir vaksinert.