Uttalelse fra skolens styre

Vedrørende artikkelen i Vikingposten/Spaniaavisen den 27/4-21 om oppsagte lærere på DnsCB ønsker skolens stiftelsesstyre å informere om følgende: Lærerne Anne Anzjøen og Åse Nilsen forlot sin arbeidsplass uten noen som helst varsel eller begrunnelse. Grunnet sakens alvorlighet ble dette derfor en disiplinærsak.

Stiftelsestyret ved DnsCB har inngått en gjensidig avtale med de to som medfører et forlik. I Spania har faste ansatte som ufrivillig må forlate sitt arbeid, krav på et sluttvederlag. Dette må virksomheter ta høyde for, og det har en gjort ved DnsCB.

Det er betydelige faktiske feil i artikkelen som Vikingposten/Spaniaavisen har publisert. Stiftelsen kan ikke gå ut med informasjon om hvilke avtaler som er inngått med de to nevnte lærerne, men understreker at det totalt dreier seg om et mer beskjedent beløp enn hva som fremkommer i denne avisen. Avtalene går ikke utover daglig økonomisk og pedagogisk drift av skolen, og de vil ikke medføre høyere skolepenger.

Saken har bydd på utfordringer for alle parter. Vi i stiftelsesstyret vil evaluere våre avgjørelser og ta lærdom av disse.
Alle avgjørelser som har vært tatt i saken, har vært drøftet blant alle i stiftelsesstyret og bygger på full enighet.

Til tross for et utfordrende år med pandemi, portforbud, digital undervisning og personalsaker, har skolens ledelse og ansatte gjort en fantastisk jobb for å sikre et svært godt læringsmiljø for elevene.

Stiftelsesstyret DnsCB