Skolemat for alle elever ved Den norske skole Costa Blanca

For å opprettholde konsentrasjon og læreevne trenger barn og ungdom sunn og god
mat gjennom dagen. Dette skal være en likeverdig mulighet for alle elevene.

Det er i dag kantinedrift ved skolen som forhåndsbetales hver 14. dag, men Covid-19
situasjonen har dessverre medført økonomiske utfordringer for mange familier.
Skolens styre har derfor besluttet at skolen skal subsidiere skolematordningen slik at
dette skal bli en sunn og rimelig løsning for alle.

FAU støtter initiativet og er takknemlige for at skolen tar mesteparten av kostnaden i
disse vanskelige tider, noe som gjør at foresatte slipper unna med bare 1 Euro per skoledag.

Her kan dere se noe av maten som ble levert ut til elevene 6. april. Dette er første dag skolemat for alle er et faktum!