Alternativ dag

Tirsdag 9.3 var det alternativ dag på mellomtrinnet. Her ble det bedrevet mange praktiske aktiviteter, fra Mindcraft og til tipping og utregning av lengden et papirfly kan fly.