Elevintervju

Navn: Sanne Ervik Westgård
Klasse: 1. klasse
Hjemsted: Namsos
Hvorfor DnsCB?: Enkelt, fordi jeg kommer fra Namsos og da er jeg norsk. Her skjønner jeg hva de sier, og jeg får norske venner her. Her får vi mer varme, og vi lærer et nytt språk. Vi opplever nye ting vi aldri har opplevd før.

Hva er det beste med DnsCB?: Det er snille folk her på skolen, mange er høflige. Lærerne er veldig flinke. Lærerne er gode i de fagene de har. Kristin er god i matte, Siren er god i spansk og Aurora forteller mye om ting som har skjedd. Også har vi verdens beste SFO her!

Likheter/ulikheter mellom skole i Spania og i Norge: Vet ikke. Jeg har ikke gått på skolen i Norge, så det er vanskelig å svare på. Men det som er forskjellen på Spania og Norge er språket, og her er det kjempevarmt oftere enn i Norge, der det er mest kaldt.