Ledige lærerstillinger ved Den norske skole Costa Blanca 2021 – 2022

Ut fra elevtall ønsker vi: Faglærere i både grunnskolen og den videregående skolen. Noen av stillingene kan bli en kombinasjon av undervisning på tvers av skoleslagene. Alle stillingene gjelder for ett år, men med mulighet for forlengelse.

Du kan søke direkte her: https://www.costablancaskole.com/soknader/stillingssoknad/

 

Ut fra elevtall ønsker vi:
Faglærere i både grunnskolen og den videregående skolen. Noen av stillingene kan bli en kombinasjon av undervisning på tvers av skoleslagene. Alle stillingene gjelder for ett år, men med mulighet for forlengelse.

Grunnskolen
Vi har ledige stillinger i grunnskolen på barne- og ungdomstrinn. Aktuelle fag i ungdomsskolen kan være norsk, kunst og håndverk, kroppsøving og engelsk.
Det vil være behov for kontaktlærere både i 1. – 4.trinn, mellomtrinnet og ungdomstrinnet.
Det kan bli behov for lærere med spesialpedagogikk på alle trinn. Kompetanse og erfaring i forhold til autismespekteret, store konsentrasjon-og oppmerksomhetsvansker, flerspråklighet og dysleksi kan være en fordel.

Videregående skole
I videregående trenger vi faglærer med utdannelse og erfaring innenfor norsk, markedsføring og ledelse 1 og 2, spansk nivå 2, geografi og engelsk på studiespesialiserende programområde. Andre fag kan bli aktuelle.

Vi tilbyr:
Et godt arbeidsmiljø med godt kvalifiserte ansatte
Gode fasiliteter med moderne undervisningsbygg
Lønn etter KS minstelønnstabell.
Muligheter til å være med å videreutvikle internasjonaliseringsarbeidet til skolen.

Vi ønsker:
Lærere med vilje og evne til å samarbeide om elevenes læring
Lærere med gode digitale ferdigheter
Lærere som går inn i skolens arbeid med fagfornyelsen med lyst og ståpåvilje
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju 3. – 4. mars.

Om arbeidsgiveren
Den norske skole Costa Blanca er en privateid barne-, ungdoms – og videregående skole beliggende i den idylliske kommunen Alfaz del Pi i Alicanteregionen på Costa Blanca-kysten i Spania. Skolen er godkjent av norske og spanske myndigheter og følger norske læreplaner. Skolen er fulldelt, og har godkjenning for 204 elever i grunnskolen, og 105 i den videregående skolen. Den videregående skolen har programområdet studiespesialisering VG1 til VG3.