Lærerintervju

Navn: Nils P. Lie-Gjeseth
Alder: 60
Sivilstatus: Gift og har tre barn. Tre barnebarn – men kan snart bli flere!
Fag: Samfunnsviter og viserektor.

Erfaring: Lang. Fra Fauske kommune, Saltdal videregående skole, Nordland Fylkeskommune, og siden 2003; Den norske skole Costa Blanca.
Hvorfor DnsCB?: Etter 1 års permisjon fra Saltdal videregående skole og et liv som medførte hemningsløs snømåking, isskraping og lagvis påkledning av vintertøy jeg ikke lengre kjenner navnet på, ble valget enkelt:  Den største, eldste og beste norske skolen i utlandet.
Meritter: Innehaver av ungdommens idrettsmerke i gull med stjerne.
Dette visste du ikke om meg: Har jobbet som produksjonsarbeider ved Hansa bryggeri i Bergen.