Sosialpedagogisk rådgiver opprettet «Hjertetelefon»

Sosialpedagogisk rådgiver, Kjersti dovland, opprettholder tilbudet til elevene også i nedstengningsperioden.
Hun har opprettet en «hjertetelefon» alle elever får tilbud om å benytte ved behov. Husk +34 hvis du ringer
fra norsk telefon