Søk skoleplass nå

Søk skoleplass nå

Fra fredag 8. januar kan du søke skoleplass ved Den norske skole Costa Blanca, både i grunnskolen og den videregående skolen. Er du allerede elev i grunnskolen har du fortrinnsrett og søker på eget skjema du får tilsendt på epost. Da er fristen 1.2.

For alle andre søkere er fristen 1.3

Nye søkere finner søknadsskjema her: https://www.costablancaskole.com/soknader/