Elevintervju | Den norske skole Costa Blanca

Elevintervju

Navn: Rigmor Hjerde Widerøe
Klasse: 6. klasse
Hjemsted: Tromsø

Hvorfor DnsCB?: Dette er et veldig fint område. Det var egentlig meningen jeg skulle gå på internasjonal skole, med så oppdaget vi denne norske skolen som så veldig bra ut.

Hva er det beste med CnsCB?: Det er veldig gøy å gå her på skole. Jeg har mange venner, det er fint skoleområde og utegymsalen er bra!

Likheter/ulikheter mellom skole i Spania og i Norge: Jeg vet ikke helt hvorfor, men det er liksom lettere å gjøre skolearbeid her nede. Også er klassene mindre enn hjemme. I Tromsø er det 40 på hvert trinn, mens her er vi 15 i klassen. En likhet er at det er flinke lærere både på Prestvannet skole og her på DnsCB.