Santa Lucia

Også i 2020 ble luciadagen markert ved Den norske skole Costa Blanca. COVID-19-situasjonen medførte dessverre at lusekatter i år glimret med sitt fravær. Elevene i 1.trinn fikk heller ikke gå inn i alle klasserom ved skolen. Men markering ble det ute, og alle barna storkoste seg og var synlig stolt over sin deltakelse i denne førjulstradisjonen.