Elevintervju

Navn: Adrian Da Silva
Klasse: 10.
Hjemsted: Oslo

Hvorfor DnsCB? Det er den største norske skolen i Spania. Vi dro til Spania på grunn av været, vi ville unngå den kalde, mørke, norske vinteren. Jeg flyttet ned i sommer, og anbefaler alle som er lei norsk vær å komme hit.

Hva er det beste med DnsCB? Det beste med å gå her er at det er en moderne skole, den virker ny og alle har hver sin chromebook på ungdomstrinnet. Lærerne er hyggelige og hjelpsomme.

Likheter/ulikheter mellom skole i Spania og i Norge: Dette er en relativt liten skole i forhold til skolene i Norge, i alle fall Osloskolene. Det er annerledes at vi har alle klassene fra 1. til og med videregående. Hver enkelt elev kan få mer hjelp her, fordi klassene er mindre enn jeg er vant med. Spansknivået er høyt, flere er gode på det.