Elevintervju

Navn: Amie Langerud Tangen

Klasse: Stud3. 

Hjemsted: Maura i Nannestad.

Hvorfor DnsCB?: Har bodd i Spania i over sju år. Gikk på skole i Albir fra 5. -10. også ville jeg fortsette å bo her. Da ble det videregående ved DnsCB. Jeg trives både i området her og programfagene passet meg. 

Hva er det beste med DnsCB?: Det er godt miljø i klassen. Det er også positivt at rektor legger opp til et godt samarbeid med elevrådet. Som elevrådsleder synes jeg det er veldig viktig. Valgmulighetene for programfag er også gode her. 

Likheter/ulikheter mellom skole i Spania og i Norge: Det er jo lenge siden jeg har gått på skole i Norge. Men jeg vet det er mindre klasser her, så vi får tettere oppfølging av lærerne. Det er også mer samhold på tvers av trinn siden vi er en 1-13 skole. Her virker også de unge elevene trygge sammen med de eldre siden er så vante til å se oss i skolehverdagen. Også er det jo stort sett fint vær hele tida.