Samefolkets dag

Samefolkets dag må selvfølgelig også markeres i Spania.

1.klasse laget sameflagg i k&h i dag. Klippet modeller i filt og limt på laminerte ark.

1.og 2.klasse har laget bilde av samelua.