Skoleplassen gjelder:

  For kortere opphold fylles ut:

  Periode fra: til

  Det inggås avtale om skoleplass på Den norske skole Costa Blanca mellom:

  · Ved kontraktsinngåelse bekrefter søker at han/hun ikke er skyldig skolepenger til Den norske skole Costa Blanca for tidligere skoleår.

  · Søker forplikter seg til å innbetale skolepenger i henhold til skolens prisliste som følger:
  Videregående: Forskudd på 600Euro ved aksept av skoleplass. Resten av skolepengene for skoleåret innen skolestart
  Grunnskolen: Forskudd for de to siste månedene (mai/juni) i skoleåret

  · Inntakskontrakten kan sies opp i kontraktperioden. Helårselever har 2 måneders varsel. Korttidselever med kontrakt over 1 mnd, har 1 måneds varsel.
  For mye innbetalte skolepenger refunderes etter søknad.

  · Brudd på avtalen vil kunne medføre oppsigelse av skoleplassen.