Skriftlig eksamen våren 2021:

​Eksamensplanen for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen 2021:
Eksamensplanen våren 2021 (pdf) / Eksamensplanen våren 2021 (excel)

Alle elever i 10. klasse skal opp til en skriftlig eksamen og en muntlig.
Se trekkordningen

Nettressurser til eksamen:

Engelsk: 
https://en.oxforddictionaries.com/
https://www.britannica.com
https://www.ordnett.no/hjelp/ordnett-pluss
https://snl.no
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

Norsk: 
Allkunne http://allkunne.no/
LEXIN- ordbøker http://lexin.udir.no/
Bokmålsordboka og nynorskordboka https://ordbok.uib.no/
NDLA – digitale ressurser http://ndla.no
Det norske Akademis ordbok http://naob.no/
Norsksidene http://norsksidene.no/web/

Matematikk: 
http://podium.gyldendal.no/maximum/elev/ressursbank/ressursbank
http://matematikk.net
http://www.matematikk.org/
http://lexin.udir.no
https://campus.inkrement.no/