Uttalelse fra skolens styre

Vedrørende artikkelen i Vikingposten/Spaniaavisen den 27/4-21 om oppsagte lærere på DnsCB ønsker skolens stiftelsesstyre å informere om følgende: Lærerne Anne Anzjøen og Åse Nilsen forlot sin arbeidsplass uten noen som helst varsel eller begrunnelse. Grunnet sakens...

Skolemat for alle elever ved Den norske skole Costa Blanca

For å opprettholde konsentrasjon og læreevne trenger barn og ungdom sunn og godmat gjennom dagen. Dette skal være en likeverdig mulighet for alle elevene. Det er i dag kantinedrift ved skolen som forhåndsbetales hver 14. dag, men Covid-19situasjonen har dessverre...

Lokalt møte i sikkerhetsrådet

Denne uka har FNs sikkerhetsråd ved DnsCB diskutert atomavtalen mellom USA og Iran. Det gikk ikke stille for seg. Engasjementet i 1. klasse på studiespesialisering var stort da de tok på seg rollene som ulike delegater i et av verdens viktigste organer denne uka....

Alternativ dag

Tirsdag 9.3 var det alternativ dag på mellomtrinnet. Her ble det bedrevet mange praktiske aktiviteter, fra Mindcraft og til tipping og utregning av lengden et papirfly kan...

Lærerintervju

Navn: Kjersti Dovland Alder: 54 år Sivilstatus: Gift, to barn. Fag: Sosial pedagogisk rådgiver, avdelingslærer og lærer i utdanningsvalg og spes.ped. Erfaring: Har jobbet med skole, undervisning og veiledning siden 1997, har også bakgrunn som journalist og medielærer...

Elevintervju

Navn: Sanne Ervik Westgård Klasse: 1. klasse Hjemsted: Namsos Hvorfor DnsCB?: Enkelt, fordi jeg kommer fra Namsos og da er jeg norsk. Her skjønner jeg hva de sier, og jeg får norske venner her. Her får vi mer varme, og vi lærer et nytt språk. Vi opplever nye ting vi...